Геращенко Ірина Володимирівна

Ірина Володимирівна Геращенко – українська тележурналістка та політик, народний депутат України.

Ïðåññ-ñåêðåòàðü Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû Èðèíà Ãåðàùåíêî âî âðåìÿ ïðåññ-êîíôåðåíöèè â Êèåâå 25 ñåíòÿáðÿ 2006ã. Ïðåçèäåíò Óêðàèíû Âèêòîð Þùåíêî 25 ñåíòÿáðÿ 2006ã. ïîäïèñàë óêàç îá óâîëüíåíèè Èðèíû Ãåðàùåíêî ñ äîëæíîñòè ïðåññ-ñåêðåòàðÿ Ïðåçèäåíòà Óêðàèíû â ñâÿçè ñ ïåðåõîäîì íà äðóãóþ ðàáîòó.

Фото: укроп.

Ірина Володимирівна народилася в місті Черкаси, 15 травня 1971 року, – повідомляє Вікіпедія.

Освіта

1988 року з відзнакою закінчила Черкаську середню школу № 26 і того ж року вступила до факультету журналістики Київського державного університету імені Тараса Шевченка.

1993 року з відзнакою закінчила факультет журналістики КДУ, де здобула повну вищу освіту за спеціальністю журналіст.

2011 року закінчила Дипломатичну академію України при МЗС України (магістр зовнішньої політики), у 2012 році — КНУ імені Тараса Шевченка, юридичний факультет (заочно).

Три вищі освіти не дозволили оволодіти І. Геращенко українською мовою, говорить і пише з помилками, нерідко переходить на русизми та фрази російською.

Трудова діяльність

1993‒1995 — працювала редактором головної редакції програм для дітей та юнацтва ТВО «Молодість» УТ Київ.

1995‒1997 — редактор спрямованих передач редакції програм для юнацтва ТВО «Юність».

1997‒1998 — керівник групи редакції програм для молоді студії «Відродження» (УТ).

1998‒2000 — кореспондент відділу внутрішньої політики, автор упереджених та заангажованих матеріалів щодо необхідності голосувати за кандидата у Президенти Кучму Л.Д., иведуча прокучмівського виборчого телемарафону про підсумки президентської кампанії ІАС АТЗС «Українська незалежна ТБ-корпорація» (телеканал «Інтер»).

2000‒2001 — керівник відділу внутрішньої політики, ведучий коментатор випуску АТЗТ «Українська незалежна ТБ-корпорація» (телеканал «Інтер»).

З 2001 — оглядач ТОВ «Профі-ТБ».

2002‒2005 — прес-секретар лідера Блоку «Наша Україна», народного депутата Віктора Ющенка (на громадських засадах).

2002‒2005 — прес-секретар дирекції Міжнародного фонду сприяння інвестиціям, а потім підприємства МФСІ.

2005‒2006 — прес-секретар Президента України Віктора Ющенка.

2006‒2007 — президент Українського незалежного інформаційного агентства «УНІАН».

2007‒2012 — народний депутат України VI скликання, фракція «Наша Україна — Народна Самооборона», голова підкомітету з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

З 2012 — народний депутат України VII скликання, фракція «УДАР», перший заступник голови Комітету, голова підкомітету з питань інформаційного забезпечення інтеграційних процесів Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції.

17 червня 2014 року указом Президента України №533/2014 призначена Уповноваженим Президента України з мирного врегулювання ситуації в Донецькій та Луганській областях.

27 листопада 2014 року – народний депутат України VIII скликання, партія «Блок Петра Порошенка».

14 квітня 2016 року Верховна Рада України обрала Ірину Геращенко першим заступником голови парламенту.

Нагороди та звання

Заслужений журналіст України з червня 2000 після успішної роботи на виборах на Президента України Кучму Л.Д.,. державний службовець 3-го рангу (з травня 2005).

Захоплення

Політик стверджує, що найбільше у вільний час любить читати книги, але на це хобі у неї дуже мало часу, тому читанням займається під час перельотів і переїздів.

Родина

Ірина Геращенко заміжня, має трьох дітей (син і дві дочки). Хто є чоловіком достовірно невідомо, як стверджує сама Геращенко, він займається бізнесом.

загрузка...
Загрузка...

Реклама

загрузка...

Поширюйте матеріал

Загрузка...